PÉČE O TĚHOTNÉ

 • Každá žena je ode dne zjištění těhotenství dispenzarizována (tj. aktivně a dlouhodobě sledována) u svého gynekologa.
 • Dispenzární péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, rozsah hrazené péče je uvedený  zde:

  Vyšetření u těhotné s nízkým rizikem – standardní prenatální péče:

   - do 34. týdne těhotenství v intervalu 4–6 týdnů, od 34. týdne těhotenství do termínu porodu jedenkrát za 1–2 týdny

  Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme na:  

  A.     PRAVIDELNÁ VYŠETŘENÍ:

  1. sběr anamnestických údajů a určení míry rizika
  2. zevní vyšetření těhotné, stanovení hmotnosti a krevního tlaku
  3. chemické vyšetření moči proužkem (stanovení bílkoviny a cukru)
  4. podle zvážení lékaře bimanuální vaginální vyšetření se stanovením cervix skóre
  5. detekce známek vitality plodu

   B.     NEPRAVIDELNÁ VYŠETŘENÍ

  Komplexní prenatální vyšetření do 14. týdne Jeho součástí je vystavení těhotenské průkazky.

  Těhotné nabízíme screening nejčastějších morfologických a chromosomálních vad plodu a informace o screeningu.

  Preferujeme kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening v I. trimestru těhotenství, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  Laboratorní vyšetření do 14. týdne:

  1. stanovení krevní skupiny RhD
  2. screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek
  3. stanovení hematokritu,  hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů
  4. sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis
  5. glykemie nalačno

  Orální glukózový toleranční test ve 24.–28. týdnu

  Laboratorní vyšetření ve 28 .– 34. týdnu

  1. stanovení hematokritu, hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů
  2. podle platného právního předpisu by mělo být znovu provedeno klinické a sérologické vyšetření na syfilis s použitím jedné nespecifické a jedné specifické reakce

  Vaginorektální detekce streptokoků skupiny B ve 35.–37. týdnu

  Těhotné ženě můžeme být nabídnut:

  Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu, tentonení hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  Kardiotokografický non-stress test nejpozději od 40. týdne (40+0)

  Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče v těhotenství.

  Ultrazvuková vyšetření v těhotenství:

   1.     Ultrazvukové vyšetření do 14. týdne

  Určí: počet plodů, u vícečetného těhotenství chorionicitu a amnionicitu, vitalitu,  biometrii, při které je měřen parametr CRL (obrazová dokumentace je podmínkou výkonu) – naměřenou hodnotu je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen termín porodu.

  2.       Ultrazvukové vyšetření ve 20.–22. týdnu (event. lze provést v 18.–23. týdnu)

  Určí:: počet plodů, vitalitu, biometrii (parametry BPD, HC, AC, FL) a vypočtena odhadovaná hmotnost plodu, morfologii plodu (se zápisem „bez zjištěných morfologických abnormalit plodu“), lokalizaci, množství plodové vody.

  3.        Ultrazvukové vyšetření ve 30.–32. týdnu

  Určí: počet plodů, vitalitu, polohu plodu, biometrii (BPD, HC, AC, FL a vypočtena odhadovaná hmotnost plodu, lokalizaci placenty, množství plodové vody.

  Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče v těhotenství

Kontakt

GYNARTIS, s.r.o.
Gynekologická ambulance
17. listopadu 595/38
708 00 Ostrava

+420 556 425 788
+420 731 444 416

info@gynartis.cz

Partneři

Fyzartis s.r.o.
Akademie života
Eunika
Fyziomedis

Zdravotní pojišťovny

smluvní zdravotní pojišťovny

Doporučujeme

DJK Fyzio
MUDr. Miroslav Koliba
MUDr. Petr Kovář
publikace Peter Koliba