4. 12. v 17-18 hodin

4. 12. v 17-18 hodin

4.12.2019

Středa 4. prosince v 17-18 hodin – Peter Koliba a Petr Weiss: Sexuální výchova; DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.cz (Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava)

Zajímavosti ze světa sexuální výchovy Vám poví Petr Koliba a Petr Weiss

Peter Koliba je lékař, gynekolog-porodník, dětský gynekolog a senátor. Ve zdravotnictví pracuje již více než 40 let. Druhým hostem bude spoluautor knihy, český sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut Petr Weiss. Na besedě autoři představí knižní novinku Sexuální výchova, která dává odpovědi na otázky, které zajímají dospívající mládež, rodiče i mnohé zdravotníky.

Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Od roku 1994 do 2007 byl přednostou Porodnicko-gynekologické kliniky FN v Ostravě, jedné z největších nemocnic na Moravě, kde se podílel na výstavbě Pavilonu pro matku a také se zasloužil o založení Perinatologického centra a Onkogynekologického centra v Ostravě. Podílel se na akreditaci Lékařské fakulty, kde byl v letech 2017–2019 garantem v oboru porodní asistentka. V současnosti pracuje jako lékař a gynekolog v ambulanci v Ostravě Porubě. Publikoval více než 150 odborných článků a několik monografií. Je místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, členem Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí, členem Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie, členem Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění a členem Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. je vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, profesor klinické psychologie na katedře psychologie FF UK a samostatný vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK.

Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální preference a transsexuality. Přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku. Je soudním znalcem v oboru klinické psychologie a sexuologie. V oblasti výzkumu se zaměřil především na problematiku úspěšnosti ochranné léčby sexuálních deviantů, charakteristik sexuálních agresorů, pedofilů, exhibicionistů, ale i na zkoumání transsexuálů, orgastické funkce žen, osobnostních charakteristik pacientů s erektilní poruchou. Zpracoval rovněž reprezentativní výzkumy sexuálního chování obyvatelstva ČR.


Zpět

Kontakt

GYNARTIS, s.r.o.
Gynekologická ambulance
17. listopadu 595/38
708 00 Ostrava

+420 556 425 788
+420 731 444 416

info@gynartis.cz

Partneři

Akademie života
Atalantis fit

Zdravotní pojišťovny

Doporučujeme

Fyzartis s.r.o.
DJK Fyzio
MUDr. Miroslav Koliba
MUDr. Petr Kovář
publikace Peter Koliba
Peter Koliba - senátor